skip to Main Content

REPORT : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเวลา 17.00 น.โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ผู้เสนอญัตติเริ่มอภิปราย โดยสภาผู้แทนราษฏร จะเปิดให้ ส.ส.อภิปราย 10 ชั่วโมง ในส่วนฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายไว้ 30 คน คาดว่าจะต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าวันที่ 18-19 ธ.ค.62 ไปติดตามเรื่องนี้กับรายงานของครับ

รายงาน : แก้รัฐธรรมนูญ ทำไมต้องตั้งกมธ และจะนำไปสู่อะไร

Back To Top
×Close search
Search