รูปวาดสถานที่ท่องเที่ยวและมีคนเดินจะติดผนังได้ไหม

จำนวนการดู 65 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง