skip to Main Content

SOCIAL : ร่วมบริจาคสร้างครัว มัสยิดบึงกาฬ (อัศศอบีรีน) ปากคาด
.
27 มิถุนายน 64 มัสยิดอัศศอบีรีน อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เชิญชวนร่วมบริจาค สร้างครัวประจำมัสยิด เพื่อจัดเลี้ยงอาหารทุกวันศุกร์
.
อิหม่ามวสันต์ ท่อทิพย์ อิหม่ามประจำมัสยิดบึงกาฬ กล่าวว่า ปัจจุบันที่มัสยิดบึงกาฬ หรือมัสยิดอัศศิบีรีน มีแต่ตัวอาคารมัสยิด ยังไม่มีบริเวณสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ หรือทำครัวสำหรับจัดเลี้ยงอาหาร จึงได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างครัวดังกล่าวขึ้น
.
สำหรับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดบึงกาฬ มีประมาณ 200-300 คน อยู่อาศัยกระจายกันไป ถึงวันศุกร์ก็จะมารวมตัวกัน
.
ล่าสุดทีมงานได้ก่อสร้างครัวไปบางส่วนบ้างแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณดำเนินการอยู่ ซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ 400,000 บาท
.
“สำหรับกระแสความห่วงใยเรื่องอิสลามโมโฟเบีย ยืนยันว่า มุสลิมกับพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ มีความเข้าอกเข้าใจกันดี อยู่อย่างพหุวัฒนธรรม เรื่องไหนไม่เข้าใจมุสลิมก็อธิบาย หรือมีความเดือดร้อนเราก็พึ่งพาอาศัยกัน บางครั้งพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ยังบริจาคให้แก่กิจกรรมของมัสยิดก็มี หรือพี่น้องชาวพุทธมีความเดือดร้อน มุสลิมเราก็ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ” อิหม่ามมัสยิดบึงกาฬกล่าว
.
#ขุนคมคำ

ร่วมบริจาคสร้างครัว มัสยิดบึงกาฬ (อัศศอบีรีน) ปากคาด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ