ร่วมยินดี…การจบการศึกษาของนักท่องจําอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ 70 คนในพื้นที่อัลรูซีฟา เมืองซาร์กา ประเทศจอร์แดน – White Channel

White Channel

ร่วมยินดี…การจบการศึกษาของนักท่องจําอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ 70 คนในพื้นที่อัลรูซีฟา เมืองซาร์กา ประเทศจอร์แดน

WORLD : ร่วมยินดี…การจบการศึกษาของนักท่องจําอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ 70 คนในพื้นที่อัลรูซีฟา เมืองซาร์กา ประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความสําเร็จสําหรับการท่องจําอัลกุรอาน
.
Aljazeera
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ