ร่วมยินดี…การจบการศึกษาของนักท่องจําอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ 70 คนในพื้นที่อัลรูซีฟา เมืองซาร์กา ประเทศจอร์แดน

WORLD : ร่วมยินดี…การจบการศึกษาของนักท่องจําอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ 70 คนในพื้นที่อัลรูซีฟา เมืองซาร์กา ประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความสําเร็จสําหรับการท่องจําอัลกุรอาน
.
Aljazeera
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 54 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง