ร่วมยินดี…มุสลิมใหม่ชนเผ่าจ.เชียงราย ร่ำเรียนจนจบ ม.ฟาฏอนี – White Channel

White Channel

ร่วมยินดี…มุสลิมใหม่ชนเผ่าจ.เชียงราย ร่ำเรียนจนจบ ม.ฟาฏอนี

SOCIAL : ร่วมยินดี…มุสลิมใหม่ชนเผ่าจ.เชียงราย ร่ำเรียนจนจบ ม.ฟาฏอนี
.
ขอแสดงความยินดีศิษย์ (#มุสลิมใหม่ชนเผ่า) จากศูนย์อิสลามศึกษาบ้านปางสา -Muallaf pangsa จ.เชียงราย จบระดับป.ตรี ม.ฟาฏอนี
.
นายอาชา มาเยอะ ชื่ออิสลาม (นูรี) เผ่าอาข่า
นายจะฟะ มาเยอะ ชื่ออิสลาม (ยะฟัร) เผ่าลาหู่
.
ทั้งสองคน มาเรียนที่ศูนย์ฯตั้งแต่ ป.1 จากตัวเล็กๆไม่รู้อิสลาม มาวันนี้ จบคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา #ขอบคุณพระเจ้า…
.
ทั้งนี้ ศูนย์อิสลามบ้านปางสา จ.เชียงราย
ทำงานดะวะห์มา 30 กว่าปี ดะวะห์ จากเด็กชาวเขาชาติพันธุ์ที่ไม่รู้จักอิสลาม จนสามารถใช้ชีวิตแบบอิสลาม 100%
.
อินชาอัลลอฮศูนย์ฯจะทำงานดะวะห์พร้อมพี่น้อง เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์มีโอกาส ได้เรียนและเป็นมุสลิมที่ดี
.

ขอบคุณพี่น้อง ที่ร่วมเดินทางมา 30 กว่าปี ที่ค่อยสนับสนุนการทำงานของเรา #พวกเราพร้อมทำงาน ดะวะห์ไปกับพี่น้องทุกๆท่าน

.

เด็กในวันนั้น เป็นมุสลิมที่ดีในวันข้างหน้า

.

ขอให้อัลลอฮฺตอบแทนทุกท่าน

ศูนย์อิสลามศึกษาบ้านปางสา -Muallaf pangsa

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ