White Channel

ร่วมแสดงความยินดีกับนาย กูเฮง ยาวอหะซันได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

POLITICS : ร่วมแสดงความยินดีกับ
นาย กูเฮง ยาวอหะซัน อดีต สส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ
ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
.
ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู สส.พรรคประชาชาติ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ