skip to Main Content

SOCIAL : ร่วมแสดงความยินดี ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
.
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชมรมสถาบันพัฒนา
ผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
นำโดย ท่านอิหม่ามวันชัย สละกูดิง ประธานชมรม
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรม
จัดกิจกรรม Dinner Talk เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง
ชมรม และผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฯ ผู้นำ รุ่นที่ 5
และผู้นำมุสลิมะห์ รุ่นที่ 2 แห่งสถาบันพัฒนาผู้นำฯ
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 5 อาคารเกษมนครา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
.
ในการนี้ ทางชมรมฯ ได้แสดงความยินดีแด่
ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำ
ศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
.
บรรยากาศในกิจกรรม เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ไออุ่น
ของพี่น้องเหล่าผู้นำ โดยทางชมรมฯ ได้จัดเลี้ยง
อาหาร มอบของชำร่วย เพื่อเป็นที่ระลึกแก่
ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฯ ผู้นำ รุ่นที่ 5
และผู้นำมุสลิมะห์ รุ่นที่ 2 ที่กำลังจะจบในหลักสูตร
ที่ 1 พร้อมรับประกาศนียบัตร ณ ทำเนียบรัฐบาล
และเตรียมพร้อมในการอบรมหลักสูตรที่ 2 ต่อไป
.
ขอบคุณ ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
.
#ขุนคมคำ

ร่วมแสดงความยินดี ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ