ละหมาดซุนะฮฺก่อนละหมาดซุบฮิเสร็จเมื่อละหมาดซุนนะฮฺเสร็จแล้วต้องขอดุอาอฺก่อนไหม

Loading