ละหมาดยามค่ำคืนทีละสองและเมื่อขึ้นละหมาดอีกสองจะต้องอ่านดุอาอฺอิฟติตะฮฺไหม

Loading