ละหมาดวีเตรต้องอ่านอัลฟาตอฮะฮฺและซูเราะฮฺทุกรอกะอัตไหมแล้วอัตตะฮียาอ่านรอกะอัตไหน

Loading