ละหมาดสองคนยืนเท่ากันถือว่าละหมาดนั้นใช้ไดเไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ