ละหมาดเสร็จแล้วพบว่ามีเส้นผมเส้นหนึ่งออกจากตาละกงต้องละหมาดใหม่หรือไม่?

Loading