ลูกที่ทำซินาแต่พ่อแม่ได้กล่าวตักเตือนแล้วแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั้นจะผิดหรือไม่

Loading