ลูกยืมเงินพ่อสามแสนบาทถึงเวลาจ่ายซะกาตให้ลูกเอาเงินที่ยืมจ่ายซะกาตแทนพ่อเลยได้ไหม

Loading