skip to Main Content

SOCIAL : วอนช่วยเหลือ มมส.แนะมุสลิมกัก รพ.สนาม ขาดอาหารฮาลาล ต้องร่วมกันทุกฝ่ายแก้ปัญหา
.
จากกรณีเฟซบุ๊ก Arun Yacharad ได้โพสต์เนื้อหา #สิทธิทางอาหารและการนับถือศาสนา หลังได้มีโอกาสดูแลคนไข้ใน Hospitel รวมทั้งได้รับฟังข่าวคราวจากพี่ๆ เพื่อนๆที่ทำหน้าที่ด่านหน้า ดูแลคนไข้COVID-19 พบปัญหาที่เกิดขึ้นมากเกี่ยวกับอาหารฮาลาล คือ มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ เป็นมุสลิม หรือนับถือศาสนาอิสลามที่ นอนกักตัว ติดตามอาการอยู่ตาม โรงพยาบาล รพ.สนาม และ Hospitel ต่างๆ ที่กระจาย ทั้งใน กทม และปริมณฑล แต่พบว่าคนไข้เหล่านี้ ไม่ได้รับการดูแล เรื่องของอาหารที่ถูกต้องตามหลักการของ ศาสนาอิสลาม(อาหารฮาลาล:Halal) พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจจัดการปัญหาดังกล่าว โดยตนพร้อมจะช่วยเหลือในด้านข้อมูล

ล่าสุดนาย กศิน ตอเล็บ ประธานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม (ฮิมายะฮฺ) มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ให้คำแนะนำ 3 ข้อ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ

1. ดูแลตนเอง – ให้พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel สอบถามข้อมูลเรื่องอาหารฮาลาลในสถานที่นั้นให้ชัดเจน และพยายามทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นข้อกำหนดในเรื่องศาสนาและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งในหลายกรณี หน่วยงานนั้นจะดำเนินการให้แต่อาจไม่เพียงพอด้วยข้อจำกัดบางประการ

2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแล – ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มัสยิด องค์กรในท้องถิ่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ประสานกับสถานที่ที่พี่น้องมุสลิมเข้ารับการรักษาตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิมได้ทานอาหารฮาลาลถูกต้องตามหลักการ

3. ภาคประชาชนช่วยกัน – ในหลายกรณี โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel มีข้อจำกัดในการจัดเตรียมอาหารฮาลาล หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันอาสาดูแลพี่น้องมุสลิมที่รักษาตัวในพื้นที่ต่าง ๆ เท่าที่เราสามารถทำได้ ดังที่เห็นกลุ่มพี่น้องมุสลิมหลายพื้นที่ ได้จัดทำครัวอาสา และรับบริจาคส่งอาหารให้พี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้

สุดท้ายนี้ ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกล่าสุด ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถพึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้เพียงฝ่ายเดียว เป็นภาวะที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกัน ให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง
ขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

วอนช่วยเหลือ มมส.แนะมุสลิมกัก รพ.สนาม ขาดอาหารฮาลาล ต้องร่วมกันทุกฝ่ายแก้ปัญหา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ