White Channel

วันนอร์-ทวี นั่งรถไฟ ETS ไปกัวลาลัมเปอร์ ลั่นไทยไปดูงานยุโรปพร้อมมาเลย์-จีน-เกาหลีใต้ แต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทางไกล สะดุดเพราะรัฐประหาร

POLITICS: วันนอร์-ทวี นั่งรถไฟ ETS ไปกัวลาลัมเปอร์ ลั่นไทยไปดูงานยุโรปพร้อมมาเลย์-จีน-เกาหลีใต้ แต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทางไกล สะดุดเพราะรัฐประหาร
.
เมื่อ 8 เม.ย. 66 วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชาติ ร่วมเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วปานกลาง มาเลเซีย (ETS) จากสถานีปาร์ดังเบซาสู่สถานีกลางกัวลาร์ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อไปพบปะชาวไทยที่มาประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย รับฟังปัญหา ก่อนรวบรวมไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาเลเซีย ประเด็นการความไม่สะดวกในการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และอายุของคนทำงาน ในวันที่ 10 เมษายนนี้
.
วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2544-2545 กล่าวว่า ระบบขนส่งทางรางของมาเลเซียที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ถูกพัฒนาในช่วงเดียวกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เราไปดูงานที่ยุโรปในช่วงเดียวกัน มีประเทศไทย, มาเลเซีย, จีน และเกาหลีใต้ แต่ของเราเป็นเพียงโครงการในแผนพัฒนาเท่านั้น ไม่ได้ลงมือทำ รัฐบาลสมัยนั้นวางแผนว่าจะทำหลังนำงบประมาณไปดำเนินการเรื่องสาธารณสุข โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือโครงการกองทุนหมู่บ้านก่อน แต่ก็มาถูกรัฐประหารเมื่อปี 2549 จากนั้นการพัฒนาระบบรางของเราก็หยุดนิ่งมาโดยตลอด
.
ขณะที่มาเลเซียเขาลงมือทำด้วยวิธีที่ดีมาก รถไฟฟ้าความเร็วปานกลางสามารถใช้รางรถไฟเดิม ความกว้าง 1 เมตร ไม่ต้องเวนคืนที่ดินหรือลงทุนรางเพิ่ม เพียงติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความเร็วขึ้น ที่สำคัญคือมาเลเซียขอความร่วมมือรัฐบาลจีนสร้างระบบรถไฟเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และชำระหนี้ด้วยผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) 80% ชำระด้วยเงินเพียง 20% ซึ่งเป็นโมเดลที่ไทยควรนำไปปรับใช้บ้าง เพื่อให้เกิดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง
.
“ประเทศไทยเราไม่ค่อยจะคิดเรื่องแบบนี้ คือคิดว่าใครได้กี่เปอร์เซ็นต์มากกว่า ซึ่งมันเป็นความโชคไม่ดีของคนไทย เราได้โครงการที่ลงทุนแพงๆ และช้า เพราะคนติดต่อมัวแต่คิดว่าควรจะได้เท่าไร ประเทศอื่นๆเขาคิดว่าประชาชนจะได้อะไร การได้มาช้าหรือเร็ว เป็นกำไร เป็นโอกาสของประชาชน” หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าว
.
ขอบคุณ

TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์

พรรคประชาชาติ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ