skip to Main Content

WORLD : วาติกันประกาศไม่ให้พร การแต่งงานคู่สมรสเพศเดียวกัน

นครวาติกัน ออกบัญชาในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า โบสถ์แคธอลิคไม่สามารถทำพิธีประสาทพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีสมรสของคู่รักเพศเดียวกันได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในหลายสิบประเทศแล้วก็ตาม โดยระบุว่า “พระเจ้าไม่สามารถประสาทพรให้แก่บาปได้”

คำบัญชาของนครวาติกันนี้ ที่ยาว2หน้า และแปลออกมา 7 ภาษา มีออกมาเพื่อตอบคำถามว่า บาทหลวงศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิคสามารถทำพิธีประสาทพรดังกล่าวได้หรือไม่

นครวาติกันย้ำว่า กลุ่มเพศทางเลือกนั้นต้องได้รับการปฏิบัติต่อด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันคนทั่วๆ ไป แต่ระบุว่าการรักร่วมเพศนั้นเป็น ‘ความผิดปกติจากเนื้อใน’

เนื่องจากคำสอนในนิกายโรมันแคธอลิกนั้นยึดมั่นว่า พิธีแต่งงานคือการสมรสระหว่างชายและหญิง และเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระเจ้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อกำเนิดชีวิตใหม่  ข้อมูลตามคำบัญชาจากนครวาติกันนี้ชี้ว่า เนื่องจากการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลางดังกล่าว โบสถ์แคธอลิคจึงไม่สามารถประสาทพรให้ได้.

ทั้งนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ เทเลวิซา ของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เคยให้การรับรองการให้ความคุ้มครองด้านกฎหมายต่อคู่รักเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นมุมมองทางโลกเท่านั้น และไม่ใช่ของศาสนจักร การให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเป็นการแสดงจุดยืนของสมเด็จพระสันตปาปา สมัยเมื่อดำรงตำแหน่งอาร์คบิชอปแห่งบัวโนสไอเรส และขณะที่รัฐสภาเม็กซิกันกำลังพิจารณาให้การรับรองสถานภาพคู่สมรสเพศเดียวกันอยู่

วาติกันประกาศไม่ให้พร การแต่งงานคู่สมรสเพศเดียวกัน

Back To Top
×Close search
Search