White Channel

วิศวกรของกองพล Al-Qassam ได้ผลิตขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการถึงทุกจุดในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครอง

WORLD : “วิศวกรของกองพล Al-Qassam ได้ผลิตขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการถึงทุกจุดในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครอง” อิสมาอิล ฮานิเยห์ หัวหน้าสำนักงานการเมืองของฮามาส กล่าวระหว่างการประชุม “New Horizons, Desired Algeria” ประเทศแอลจีเรีย
.
และกล่าวต่ออีกว่า “เรากำลังเห็นการเพิ่มขึ้นของการต่อต้านด้วยอาวุธและการกลับมาของ#นักรบญิฮาด หน้าใหม่ในดินแดนปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง”
.
ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และจะดำเนินต่อไปในทุกภูมิภาคของประเทศจนกว่าผู้ยึดครองอิสราเอลจะหายไป และศัตรูของเราไซออนิสต์กำลังพยายามต่อต้านเรื่องนี้
.
Shehabagency
.

นักรบญิฮาด

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ