skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต.จัดกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ จ.ยะลา
.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการพร้อมติดตามและให้คำแนะนำการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ยะลา
.
สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. ดำเนินการจัดทำขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กพิการในพื้นที่ที่บกพร่องทางด้านร่างกาย
.
ในส่วนของ จ.ยะลา มีการมอบรองเท้าสั่งตัด จำนวน 20 คู่ และเตียงฝึกยืน จำนวน 8ตัว เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กพิการที่บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาให้เด็กพิการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เด็กพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
.
ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

ศอ.บต.จัดกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ จ.ยะลา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ