skip to Main Content

SOCIAL : ศอ.บต. นำคณะอุมเราะห์ 112 คน ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ ภูเขาญะบั้ลนูร
.
เมื่อ 7 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 112 คน ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ตั้งของถ้ำฮิเราะอ์ ที่ซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด (ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้ใช้เวลาอยู่ในถ้ำแห่งนี้
.
จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมุ่งตรงสู่มีกอตญะฮฺรอนะห์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮารอม ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร เพื่อเหนียตเอี๊ยะห์รอมอุมเราะห์ โดยญะฮฺรอนะห์ เป็นมีกอตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮารอม ซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่าบุคคลที่ไปเหนียตเอี๊ยะห์รอมอุมเราะห์ณ ที่ญะฮฺรอนะห์ เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับการทำอุมเราะห์สองครั้ง
.
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามัสยิดอัลฮารอม เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ ครั้งที่ 2 พร้อมขอดุอาร์ตามที่แต่ละคนหวังไว้ ให้ครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกคนสามารถประกอบพิธีได้อย่างสะดวกสบาย ไม่แออัด
.
ด้านนายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. กล่าวว่า ทั้ง 112 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการทดสอบที่หนักพอสมควร เพราะเป็นศาสนกิจที่ต้องใช้กำลังร่างกาย แต่ด้วยพลังศรัทธาทำให้ทุกคนผ่านไปได้อย่างราบรื่น ถือเป็นความโปรดปรานจากพระเจ้า ที่การประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง หลายคนที่ได้เห็นบัยตุลเลาะห์ครั้งแรกถึงกับร้องไห้ เพราะเป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมปรารถนาอยากไปสักครั้งในชีวิต ขอขอบคุณทางรัฐบาลที่สร้างโอกาสเหล่านี้ ให้กับพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ขอบคุณ
ข่าวศอ.บต.
.
#ขุนคมคำ

ศอ.บต. นำคณะอุมเราะห์ 112 คน ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ ภูเขาญะบั้ลนูร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ