skip to Main Content

SOCIAL : ศอ.บต. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์

 

4 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ฮ.ศ.1443 หลังจากที่ทางการของซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศให้ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมทั่วโลกสามารถเข้าร่วมพิธีอุมเราะห์ ในนครเมกกะผ่อนปรนมาตรการการป้องกันโควิด 19

.

โดยผู้ที่จะเดินทางจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว โดยในพิธีมีนายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธี อุมเราะห์จากจังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดการอบรมโดยผ่านระบบ zoom จากห้องน้อมเกล้า ศอ.บต.สำหรับกิจกรรมในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1443 จำนวน 112 คน เดินทางระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2564 นี้

.

โดยแบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี จำนวน 29 คน จังหวัดยะลา จำนวน 43 คน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 45 คน จังหวัดสงขลา จำนวน 4 คน และจังหวัดสตูล จำนวน 1 คน

.

โดยในทุกพื้นที่จะเริ่มด้วยการนำผู้เข้าอบรมทุกคน ทำการลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเครื่อง ATK จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนการเดินทาง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านการประกอบพิธีอุมเราะห์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น มาให้ความรู้ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

.

ศอ.บต.

เดลินิวส์

.

#ขุนคมคำ

ศอ.บต. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ