skip to Main Content

20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30น. ผู้พิพากษาได้นัดพร้อมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความสำคัญของพยานบุคคลที่จะนำมาเบิกความในแต่ล่ะปากเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบพยานและปรับปรุงวันนัด โจทย์ ทนายโจทก์ร่วมที่1.ผู้รับมอบฉันทะ ทนายโจทย์ร่วมที่ 2. จำเลยทั้ง 11. ทนายจำเลยที่ 1และ2 ทนายจำเลยที่ 3 ทนายจำเลยที่ 4.ทนายจำเลยที่ 5-8และที่10. ทนายจำเลยที่9และที่11.มาศาล
โดยศาลแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบว่า เหตุที่จำเป็นต้องปรับปรุงวันนัด เนื่องจากคดีนี้มีการนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายและจำเลยทั้ง11ไว้หลายนัด ซึ่งในแต่ล่ะนัดนั้นมีพยานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังไม่แน่ชัดว่าจำเลยแต่ล่ะคนจะนำสืบปฏิเสธในประเด็นใด หากมีการปรับปรุงวันนัดให้กระชับและยกเลิกนัดบางส่วน คู้ความจะได้มีเวลาเตรียมหลักฐานและเตรียมคดีได้มากขึ้น
สำหรับการสืบพยานฝ่ายโจทก์นั้นจะมีทั้งหมด13นัด และในส่วนของพยานฝ่ายจำเลยนั้นมีทั้งหมด6นัด
ซึ่งพยานฝ่ายโจทก์ในครั้งนี้จะมี28ปากและฝ่ายจำเลยมีประมาณ15ปาก ซึ่งมีบางปากนั้นเป็นพยานที่ซ้ำกันอีกด้วย

 

 

และในส่วนของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นั้นได้ส่งทนายเข้ามาเป็นทนายโจทก์ร่วมที่1 ในคดีนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560ที่ผ่านมา โดยการที่ครอบครัวผู้เสียหายได้มีการร้องเรียนให้เข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซึ่งทางมูลนิธิฯมองเห็นว่า เรื่องนี้จำเป็นจะต้องนำทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหานั้น ได้มาพิสูจน์ความจริงด้วยหลักฐานพยานต่างๆโดยอาศัยกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ในการตัดสินเรื่องราวดังกล่าว
สำหรับคดีรุมโทรมเด็กหญิงเกาะแรดนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกคดีหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งจะเริ่มการไต่สวนสืบพยานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นี้ และอาจจะใช้เวลาในการสรุปคำพิพากษาไม่น้อยกว่า30วันก่อนที่ศาลจะแถลงปิดคดี
#ดาริส_เส็นธนู

ศาลพังงานัดทนายโจทย์-จำเลย คดีรุมโทรม ดญ.เกาะแรด เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มไต่สวน ก.ค.61นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ