White Channel

ศาลมถุรา อินเดียมีคำสั่งสำรวจมัสยิด Shahi Eidgah ว่าถูกสร้างโดยรื้อวัดฮินดูออกก่อนหรือไม่

WORLD : ศาลมถุรา อินเดียมีคำสั่งสำรวจมัสยิด Shahi Eidgah ว่าถูกสร้างโดยรื้อวัดฮินดูออกก่อนหรือไม่
.
ศาลแขวงมถุรา ในรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย มีคำสั่งเมื่อวันเสาร์[24] ในคดีที่ชาวฮินดูร้องเรียนว่า มัสยิด Shahi Eidgah ถูกสร้างโดยการรื้อถอนวัดฮินดูออก ซึ่งศาลขอให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่พิพาท และรายงานการสำรวจในวันที่ 20 มกราคม 2023
.
มัสยิด Shahi Eidgah สร้างโดยจักรพรรดิโมกุล Aurangzeb ในปี 1670 ซึ่งติดกับวัดศรีกฤษณะ จันมาสถาน ของชาวฮินดู
.
คำสั่งศาลมถุรา เหมือนกับกรณีศาลเมืองพาราณสี ที่สั่งให้สำรวจ มัสยิด Gyanvapi เพราะชาวฮินดูอ้างว่า พบศิวลึงค์พระศิวะ ในบริเวณมัสยิด แม้ว่าฝ่ายมุสลิมจะชี้แจงว่านั่นเป็นน้ำพุก็ตาม
.
นับตั้งแต่การรื้อถอนมัสยิดบาบรีในปี 1992 และคำตัดสินของศาลฎีกาในครั้งนั้นได้อนุมัติให้สร้างวัดรามมันดีร์บนที่ดินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งมัสยิด ทำให้กลุ่มชาวฮินดูขวาจัด พยายามหาข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนมัสยิดเป็นวัดอีกหลายแห่ง
.
maktoobmedia, https://www.thehindu.com/news/national/other-states/krishna-janmabhoomi-shahi-idgah-dispute-mathura-court-seeks-survey-report-of-mosque-complex-on-jan-20/article66301338.ece
.
https://zeenews.india.com/gujarati/india/mathura-court-order-survey-of-shahi-eidgah-mosque-report-sought-by-january-20-news-in-gujarati-240733
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ