ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะขัดขวาง แต่ไม่เป็นผล – White Channel

White Channel

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะขัดขวาง แต่ไม่เป็นผล

POLITICS : ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะขัดขวาง แต่ไม่เป็นผล
.
พรรคประชาชาติเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ยื่นเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายร่างกายประชาชน ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลงนามฯแล้ว และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
.
ต่อมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลจำนวน 99 คน ได้เข้าชื่อเสนอ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ตราขึ้นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ.2565 มาตรา 22 , 23 , 24 และ 25 จากเดิมให้บังคับใช้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยอ้างเหตุผลความไม่พร้อมด้านงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ และขั้นตอนการปฎิบัติงาน
.
ล่าสุด วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8:1 ให้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เริ่มบังคับใช้ตามเดิม คือตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
.
การพยายามขัดขวางให้เลื่อนการบังคับใช้ไม่เป็นผลสำเร็จ
.
‎الحمدلله
.

พรรคประชาชาติ #กฎหมาย #พรบซ้อมทรมานและอุ้มหาย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ