skip to Main Content

POLITICS : ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ 8 ปี ให้“ประยุทธ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย
.
วันที่ 24 ส.ค. 2565 การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาคดีต่างๆตามกำหนดการที่สำนักงานฯได้บรรจุระเบียบวาระไว้ รวมทั้งพิจารณาคำร้องกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่
.
รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่ง เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน
.
ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านปม 8 ปี นายกฯ ประยุทธ์ มีมติ 5:4 ให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ คาดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้
.
PPTV

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ 8 ปี ให้“ประยุทธ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ