skip to Main Content

WORLD : ศาลสูงยุโรปชี้นายจ้างอาจห้ามสตรีมุสลิม สวมหิญาบทำงานได้บางเงื่อนไข

บริษัทต่าง ๆ อาจสั่งห้ามพนักงานมุสลิมไม่ให้สวมผ้าคลุมศีรษะภายใต้เงื่อนไขบางประการ” ศาลสูงของสหภาพยุโรประบุในวันพฤหัสบดี  อ้างถึง 2 กรณีของสตรีมุสลิมในเยอรมนีซึ่งถูกสั่งพักงานหลังจากเริ่มแต่งกายตามหลักการศาสนาอิสลาม

ตามรายงานของรอยเตอร์ ศาลระบุว่า “ข้อห้ามในการแต่งกายด้วยรูปแบบที่มองเห็นได้ถึงการแสดงออกทางการเมือง ปรัชญา หรือความเชื่อทางศาสนาในสถานที่ทำงาน อาจมีความชอบธรรมตามความต้องการของนายจ้างในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นกลางต่อลูกค้าหรือเพื่อป้องกันข้อพิพาททางสังคม”

ศาลกล่าวอีกว่า “อย่างไรก็ตาม การให้เหตุผลนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนายจ้างและการประนีประนอมต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่เป็นประเด็น ศาลแห่งชาติอาจคำนึงถึงบริบทเฉพาะของประเทศสมาชิกของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาติที่เอื้ออำนวยมากขึ้นจากบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา”

ผู้หญิงมุสลิมจากสองกรณีนี้ คนหนึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กพิเศษในศูนย์ดูแลเด็กซึ่งดำเนินการโดยสมาคมการกุศลในเมืองฮัมบูร์ก และอีกคนเป็นแคชเชียร์ที่ร้านขายยามุลเลอร์ เธอทั้งสองไม่ได้สวมผ้าคลุมศีรษะเมื่อตอนเริ่มทำงาน แต่หลายปีต่อมาหลังกลับจากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเธอทั้งสองก็เริ่มสวมผ้าคลุม

เอกสารของศาลระบุว่า ทั้งสองได้รับแจ้งจากนายจ้างของตนว่าไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้น, ถูกสั่งพักงาน, ถูกสั่งให้มาทำงานโดยไม่มีงานทำ หรือให้ทำงานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่เดิม

ประเด็นฮิญาบซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมได้จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งทั่วยุโรปมาหลายปี และเน้นย้ำถึงความแตกแยกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรวมมุสลิมเข้ากับส่วนอื่นของสังคม

การพิจารณาคดีในปี2017 ศาลสหภาพยุโรปในลักเซมเบิร์กได้กล่าวไว้แล้วว่า บริษัทต่าง ๆ อาจห้ามพนักงานสวมผ้าคลุมศีรษะแบบอิสลามและสัญลักษณ์ทางศาสนาอื่น ๆ ที่มองเห็นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในเวลานั้นสิ่งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการการสะท้อนกลับอย่างรุนแรงครั้งใหญ่ในกลุ่มชาวมุสลิม

ศาลสูงยุโรปชี้นายจ้างอาจห้ามสตรีมุสลิม สวมหิญาบทำงานได้บางเงื่อนไข

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ