skip to Main Content

WORLD : ศาลเยเมนตัดสินประหารผู้นำฮูษี่ และสมาชิก173 ราย

สำนักข่าวซาบานิวส์ของรัฐ รายงานว่า ศาลทหารของเยเมนตัดสินประหารชีวิต อับดุลมาลิก อัลฮูษี่ ผู้บัญชาการกลุ่มกบฏชีอะหฺฮูษี่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากลัทธิชีอะห์อิหร่าน และสมาชิกของกลุ่มอีก 173 คน โดยการยิงเป้าหมู่ในข้อหาก่อรัฐประหารต่อต้านระบอบการปกครอง กระทำความผิดทางทหารและอาชญากรรมสงคราม

ศาลกล่าวว่ากองกำลังติดอาวุธฮูษี่ เป็น “กลุ่มอาชญากรก่อการร้าย” และกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่มถูกสั่งห้าม ทรัพย์สินของฮูษี่จะถูกยึด รวมทั้งปลดอาวุธสมาชิกทุกคน โดยอุปกรณ์ทางทหารทั้งหมดส่งจะถูกส่งมอบให้กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ศาลยังตัดสินเพิ่มเติมว่า อิหร่านจะถูกดำเนินคดีต่อหน้ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ สำหรับการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมของกองทหารอาสาสมัคร

ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม ศาลในเมืองมะฮฺริบ ได้จัดให้มีการพิจารณาคดีของผู้นำฮูษี่ในเบื้องต้น ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการรัฐประหารต่อต้านรัฐบาล ของประธานาธิบดี อับดุลร็อบบิฮฺ มันซูร ฮาดี ที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติในปี 2015 และการปฏิบัติการณ์ทางทหารที่ตามมา

https://www.arabnews.com/node/1917446/middle-east

ศาลเยเมนตัดสินประหารผู้นำฮูษี่ และสมาชิก173 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ