ศาสนสถานของทุกศาสนายังพบการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะมากถึง 21% – White Channel

White Channel

ศาสนสถานของทุกศาสนายังพบการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะมากถึง 21%

SOCIAL : แม้ผลการสำรวจสถานการณ์สูบบุหรี่ล่าสุด จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2564 พบว่าคนไทยในมีแนวโน้มสูบบุหรี่น้อยลง เหลือเพียง 9.9 ล้านคน คิดเป็น 17.4% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ศาสนสถานของทุกศาสนายังพบการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะมากถึง 21% และภาคใต้พบคนสูบบุหรี่มากที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่ 22.4% สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงต่อสุขภาวะอย่างชัดเจน อ่านต่อ…https://wp.me/p9h52z-dfd

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ