skip to Main Content

SOUTH : ศึกษาธิการ จ.นราธิวาส เผย จ.นราธิวาสเลื่อนเปิดการเรียน On – Site เป็นวันที่ 30 ส.ค.นี้ โดยเรียนแบบ On Hand มากที่สุด ด้านผู้ปกครองปรับตัวเป็นผู้ช่วยครู
.
นายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนได้กำหนดมาตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จึงมีการเลื่อนการเปิดการเรียนออกไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 โดยได้มีการเลื่อนเปิดเรียนแบบ On – Site มาเป็นระยะ ใน 14 มิ.ย. 64 , 28 มิ.ย. 64 , 14 ก.ค. 64 , 2 ส.ค. 64 และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส และ ศบค.จังหวัด ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการเปิดเรียน On – Site จากวันที่ 2 ส.ค. 64 เป็นวันที่ 30 ส.ค. 64 ซึ่งมีการอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนใน 4 รูปแบบ คือ On Air , Online , On Demand และ On Hand ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Hand มากที่สุด ประมาณร้อยละ 95 โดยให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครองมารับใบงานที่โรงเรียนอาจจะเป็นรายสัปดาห์ และในสัปดาห์ถัดไปให้มาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 กลุ่มสาระหลัก เพราะขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้แต่ละโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้เท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะความรู้ที่ต้องรู้เป็นสำคัญ
.
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในจังหวัดนราธิวาส ได้มีการสำรวจข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 357 โรงเรียน สำหรับปัญหาด้านการเรียนการสอนในภาพรวม คือ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ รวมทั้งเมื่อมีการแจกใบงานให้แก่นักเรียนผู้ที่ทำหน้าที่ในการสอนคือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสบางครอบครัวยังไม่สามารถเป็นผู้ช่วยครูในการสอนบุตรหลานได้ ทำให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความเครียด และยังมีปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เนื่องจากเมื่อมีการนัดให้มารับใบงาน ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่มารับใบงาน จึงต้องแก้ไขร่วมกัน โดยเชื่อว่าในท่ามกลางวิกฤตเด็กอาจไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มร้อย แต่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด
.
ในด้านข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนในจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนครูทั้งหมด 16,515 คน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 4,574 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 สำหรับข้อมูลครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาที่ติด COVID – 19 มีจำนวน 256 คน
.
ด้านนางสาวธนะกัญจน์ ตรีเทวรักษ์ภูบาล ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนออนไลน์ กล่าวว่า ในการดูแลเด็กๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน สำหรับน้องคนกลางก็เรียนออนไลน์เต็มทั้งวัน ส่วนคนเล็กจะเรียนแบบ On Hand คือรับใบงานมาทำที่บ้าน สำหรับน้องคนกลางจะไม่มีปัญหามากนัก เพราะเรียนกับคุณครูผ่านโปรแกรม Google Meet , Google classroom แต่ของคนเล็กบางครั้งจะมีลิ้งค์วีดีโอมาให้เรียนบ้าง ซึ่งผู้ปกครองต้องสวมบทบาทในการเป็นคุณครู บางครั้งอาจไม่สามารถสอนได้เหมือนคุณครู ซึ่งคิดว่าบางบ้านก็อาจมีปัญหาแบบนี้เช่นกัน เนื่องจากต้องทำงานจึงไม่ได้ดูแลเด็กๆที่กำลังเรียนออนไลน์ หรือมีอุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่ โดยการเรียนออนไลน์จะช่วยไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แต่ก็ต้องมีการปรับตัวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว
.
สวท.นราธิวาส
.

ศึกษาธิการ จ.นราธิวาส เผย จ.นราธิวาสเลื่อนเปิดการเรียน On – Site เป็นวันที่ 30 ส.ค.นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ