skip to Main Content

ศูนย์กษัตริย์สัลมานบริจาคเงิน 33 ล้านดอลลาร์ต่อสู้อหิวาตกโรคระบาด

ศูนย์กษัตริย์สัลมานเพื่อการบรรเทาทุกข์และมนุษยธรรมได้ลงนามในโครงการช่วยเหลือเงิน 33 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,100 ล้านบาท) เมื่อวันอาทิตย์ให้แก่กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อต่อสู้กับอหิวาตกโรคที่กำลังระบาดในเยเมน

โครงการนี้ลงนามโดยดร.อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอะซีซ อัรเราะบีอะฮฺ ที่ปรึกษาสำนักราชวังและหัวหน้างานทั่วไปของศูนย์กษัตริย์สัลมานฯ ร่วมกับชะฮีดะฮฺ อัซฟัร ผู้แทนรัฐอ่าวอาหรับประจำ UNICEF

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือรวม 66.7 ล้านดอลลาร์ (ราว 2,223 ล้านบาท) จากความตั้งใจของมกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน สัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล สะอูด  เพื่อสนับสนุนความพยายามต่อสู้กับอหิวาตกโรคในเยเมน และเป็นการตอบสนองต่อองค์การอนามัยโลก (WHO) และเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างระบบสุขาภิบาลที่มีมาตรฐานทั่วเยเมนตามกลไกที่กำหนดโดยศูนย์กษัตริย์สัลมานฯ

ที่มา : Alarabiya

ศูนย์กษัตริย์สัลมานบริจาคเงิน 33 ล้านดอลลาร์ต่อสู้อหิวาตกโรคระบาด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ