White Channel

ศูนย์การเรียนอิสลาม หนองจอก ออกร้านประตูท่าแพ เชียงใหม่ หารายได้เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ฉายภาพอิสลามที่งดงามสู่สายตาชาวโลก

SOCIAL: ศูนย์การเรียนอิสลาม หนองจอก ออกร้านประตูท่าแพ เชียงใหม่ หารายได้เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ฉายภาพอิสลามที่งดงามสู่สายตาชาวโลก
.
ศูนย์การเรียน ดีนทูดีน การศึกษาทางเลือกตามอัธยาศัย วิถีอิสลาม Din to Deen (รร.หญิงล้วน)เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พานักเรียนขึ้นเหนือ จ.เชียงใหม่
.
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่แสนงดงาม จากวิชาดิน ทู ดีน (คนสร้างประโยชน์) ออกร้านที่ประตูท่าแพ หารายได้เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส
.
ดาวะห์ต่างถิ่น >>จำหน่ายโปสการ์ด, แผ่นกั้นหนังสือแฮนเมด คำคมดีๆ แนวดาวะห์เชิญชวน ย้อนคิดสู่พระเจ้าและคำสอนอิสลามที่งดงาม
.
ลูกปัดปันรัก >> จำหน่ายลูกปัดแฮนเมด แลกกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษานักเรียนยากไร้ กำพร้าและด้อยโอกาส
.
“ไม่ใช่แค่งานออกร้าน หรือสุ้มกิจกรรม แต่..คือการฉายภาพอิสลามที่งดงามสู่สายตาชาวโลก”
.
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว
ศูนย์การเรียน ดีนทูดีน การศึกษาทางเลือกตามอัธยาศัย วิถีอิสลาม Din to Deen
.
23 มกราคม 66

ดาวะห์ต่างถิ่น

ลูกปัดปั่นรัก

เรียนต่างถิ่น

ค่ายอาสาเชียงใหม่

เที่ยวแบบผู้ศรัทธา

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ