skip to Main Content

SOCIAL : ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย 6 ภาคส่วน จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดพื้นที่ ชม แชร์ เชียร์ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 3 ปี
.
เมื่อ 21 มิย 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ 3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “3 ปีชาวอุดรธานี ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๖ เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วน “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 50 บูธ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน
.
สามารถรับชมได้ผ่าน Facebook Fanpage
🔴 ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
👉🏻 หรือคลิก https://www.facebook.com/MoralCenter
.
ที่มา : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย 6 ภาคส่วน จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดพื้นที่ ชม แชร์ เชียร์ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 3 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ