ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซาอุ ฯ ให้บริการผู้คนอย่างต่อเนื่องในเยเมน-ซีเรีย-01 – White Channel

White Channel

ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซาอุ ฯ ให้บริการผู้คนอย่างต่อเนื่องในเยเมน-ซีเรีย-01

ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซาอุ ฯ ให้บริการผู้คนอย่างต่อเนื่องในเยเมน-ซีเรีย-01

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ