skip to Main Content

COVID-19 : ศูนย์พักพิงดารุสลาม เปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งหลังยอดติดเชื้อพุ่ง
.
4 มีนาคม 2565 จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง โดยศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานข้อมูลประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 23,834 ราย มีผู้เสียชีวิต 54 คน ส่งผลให้ต้องมีการกลับมาปรับใช้มาตรการการกักตัวในชุมชน หรือ CI (Community Isolation) เพื่อลดปัญหาพื้นที่ที่เตียงเต็ม โดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล ส่งผลให้ศูนย์พักพิงต่างๆหลายพื้นที่กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง
.
เช่นเดียวกันกับศูนย์พักพิงดารุสลาม หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิสิทธิ์ จันท้วม หรือบังมะนาฟ ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงฯ เปิดเผยว่า “ทางสำนักงานเขตหนองจอก และรพ.เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก ได้มีการขอความร่วมมือให้ศูนย์กลับมาเปิดใช้บริการอีกครั้งในภาวะที่การติดเชื้อปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น”
.
บังมะนาฟเผยอีกว่า “ศูนย์พักพิงดารุสลามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 80 คน แยกเป็นชาย 40 และหญิง 40 คน วันนี้เป็นการเปิดรองรับประชาชนวันแรก ล่าสุดมีผู้เข้ามาใช้บริการยังศูนย์พักพิงแล้ว 7 ราย โดยทางศูนย์ฯจะมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแล พร้อมด้วยบริการอาหาร 3 มืออีกด้วย”
.
ขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการใช้บริการศูนย์พักพิงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์กลางศูนย์พักคอยได้ที่ 080 448 0608 , 081 435 7532,081 406 6091,063 483 5384,063 829 4627
.
นอกจากนี้หากท่านใดประสงค์ในการบริจาคอาหารหรือน้ำดื่มให้ศูนย์ฯเพื่อใช้ในการดำเนินการ สามารถติดต่อบังมะนาฟได้โดยตรงที่ 096 856 6850

ศูนย์พักพิงดารุสลาม เปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งหลังยอดติดเชื้อพุ่ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ