skip to Main Content

SOCIAL : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564”
.
เมื่อ 7 สิงหาคม 64 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด ในโครงการ “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยลงพื้นที่ชุมชนมหานาค ชุมชนพญาไท (มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท) ชุมชนบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว) และมัสยิดซอลีฮุสสลาม (บางชัน)
.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเล็งเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะชุมชนต่าง ๆ มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัด บ้านเรือนที่ติดกัน และมีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่เพียงผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่รวมถึงคนจำนวนมากในชุมชนที่ต้องอยู่ในภาวะกักตัว ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงาน ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ หลายคนต้องตกงาน ไม่มีรายได้
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จึงได้ผนึกกำลังคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันทำความดีในวาระโอกาสครบรอบ 18 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564” เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ก้อน และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชน
.
ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้มอบชุดอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 300 ชุด ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว)
.
ขอบคุณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
.
#ขุนคมคำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล “รวมน้ำหนึ่งใจช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2564”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ