skip to Main Content

WORLD : สตรีชาวเลบานอน เดินขบวนประท้วงชนชั้นปกครอง

สตรีชาวเลบานอนราว 100 คน ออกมาเรียกร้องแสดงความไม่พอใจต่อชนชั้นปกครอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแม่ของประเทศอีกด้วย ผู้ประท้วงเดินขบวนจากพื้นที่บนเส้นแบ่งของเบรุต ในช่วงสงครามกลางเมืองปี 1975-1990 ไปยังท่าเรือของเมือง ที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวโทษในความประมาทของรัฐบาล ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย และบาดเจ็บหลายพันคน

พวกเขาถือป้ายที่กล่าวถึงชนชั้นปกครอง มีข้อความเช่น “ คุณขโมยเงินของเราและอนาคตของลูก ๆ ของเรา” และ “ ของขวัญที่ดีที่สุด คือการจากไปของคุณ”  หลังเลบานอนกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจ ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ สกุลเงินของประเทศเผชิญกับการสูญเสียมูลค่าเกือบร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในตลาดมืด และราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ก็พุ่งสูงขึ้น

องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้ชาวเลบานอนประมาณร้อยละ 55 อยู่ในสถานะต่ำกว่าเส้นความยากจน  และการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 39.5 เมื่อปลายปีที่แล้ว แม้รัฐบาลลาชุดก่อนจะลาออก หลังจากการระเบิดของท่าเรือ แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆระหว่างกลุ่มพรรคการเมือง ทำให้กระบวนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ล่าช้า

สตรีชาวเลบานอน เดินขบวนประท้วงชนชั้นปกครอง

Back To Top
×Close search
Search