skip to Main Content
สตรีมาประจำเดือนครบเจ็ดวันแล้วอาบน้ำวันต่อมามีเลือดเสียออกต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺใหม่ไหม

สตรีมาประจำเดือนครบเจ็ดวันแล้วอาบน้ำวันต่อมามีเลือดเสียออกต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺใหม่ไหม

Back To Top
×Close search
Search