skip to Main Content

WORLD : สตรีหลากหลายวัย จำนวน 132 คน
สำเร็จการท่องจำ คัมภีร์อัลกุรอาน
ในเมืองเฮบรอน ที่ถูกยึดครอง
.
Alqastalps
.
#ขุนคมคำ

สตรีหลากหลายวัย จำนวน 132 คน สำเร็จการท่องจำ คัมภีร์อัลกุรอาน ในเมืองเฮบรอน ที่ถูกยึดครอง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ