White Channel

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร แจกจ่ายเสบียงแก่นักศึกษาไทยในซูดาน

WORLD : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร แจกจ่ายเสบียงแก่นักศึกษาไทยในซูดาน
.
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ประสานงานให้สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงคาร์ทูม จัดซื้อเสบียง เช่น ข้าวสาร และอาหารแห้ง และนำสิ่งของชุดแรกไปส่งที่ทำการสมาคมนักศึกษาไทย ณ ซูดาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นย้ำให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปรับเสบียงดังกล่าวใช้ความระมัดระวังตัวอย่างสูงสุด
.
ทั้งนี้ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ กำลังจัดซื้อและจะนำส่งเสบียงชุดที่ 2 ไปที่ร้านอาหารไทย Bangkok เพื่อมอบให้คนไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในโอกาสแรกต่อไป
.
ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ