สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯเยี่ยมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ โครงการอินทผลัมสัมพันธ์ – White Channel

White Channel

สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯเยี่ยมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ โครงการอินทผลัมสัมพันธ์

SOCIAL : สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯเยี่ยมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ โครงการอินทผลัมสัมพันธ์
.

ข่าวสารสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 พ.ศ. ตรงกับวันที่ 5 รอมฎอน 1444 ฮ.ศ. เวลา 15.00 น.โครงการอินทผลัมสัมพันธ์โดยสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) ณ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กทม. คณะเข้าเยี่ยม ประกอบด้วย ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข คุณมนัส ป้อมขุนพรม ดร.อดิศักดิ์ นุชมี อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ อิอิหม่ามอนุสรณ์ องอาจ อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนาและคุณยะห์ยา ฮีมนวลศรี ฝ่ายบันทึกภาพ
.
ทางคณะฯได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกับพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น

 • การทำงานศาสนาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลดกระแสความสุดโต่ง และการสร้างความเกลียดชังในสังคม
 • การแสวงหาความร่วมมือระหว่างองค์กรพุทธและองค์กรอิสลามในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสกัดกั้นการแพร่หลายของแนวคิดสุดโต่ง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคำสอนในศาสนาซึ่งกันและกัน และการเปิดใจในการรับรู้ การให้เกียรติในความต่างกัน
 • ท่านมหาฯได้อวยพรเนื่องในเดือนรอมฎอนและวันอีดิลฟิฏรีแก่พี่น้องมุสลิม
  ก่อนกลับท่านได้มอบของที่ระลึกแก่คณะ และถ่ายภาพร่วมกัน
  *ในนามของสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครขอขอบคุณพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท และทีมงานที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะเป็นอย่างดี..
  .
  ขอบคุณสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
  .

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ