White Channel

สถาบันเรียนรู้อิสลาม ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมยินดีต้อนรับน้องใหม่คนจ.ลำปาง ที่หันมานับถือศาสนาอิสลาม

SOCIAL : สถาบันเรียนรู้อิสลาม ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมยินดีต้อนรับน้องใหม่คนจ.ลำปาง ที่หันมานับถือศาสนาอิสลามได้ประมาณสองอาทิตย์ และได้มาเรียนที่สถาบันฯ โดยมีจนท.หรือพี่เลี้ยง คอยสอนเรื่องละหมาดขั้นพื้นฐานให้ ทางสถาบันฯขอได้ขอพรให้น้องใหม่ยืนหยัดในศาสนาต่อไป
.
7 มกราคม 66
ขอบคุณ สถาบันเรียนรู้อิสลาม ประจำจังหวัดลำปาง
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ