White Channel

สน.จุฬาฯ ร่วมส่งอวยพร นศ.ไทยเรียนต่อป.ตรี ม.อัลอัซฮัร กรุงไคโร

SOCIAL : สน.จุฬาฯ ร่วมส่งอวยพร นศ.ไทยเรียนต่อป.ตรี ม.อัลอัซฮัร กรุงไคโร
.
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 23.00 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักจุฬาราชมนตรี เดินทางไปอำนวยความสะดวก พร้อมแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ แก่นักศึกษาทุน ที่เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 100 คน
.
ในการนี้ ท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักศึกษา พรัอมข้อแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเน้นยำให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเก็บเกี่ยววิชาความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างแดน
.
สำนักจุฬาราชมนตรีขอขอบคุณ บริษัท ออน เดอะ เวย์ กรุ๊ป จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาในครั้งนี้
.
ขอเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้นักศึกษาทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จในการศึกษา นำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ และสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
.
ขอบคุณ สน.จุฬาราชมนตรี

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ