สภาโอมานเสนอขยายการคว่ำบาตรอิสราเอล

เกิดอะไรในโลก : สภาโอมานเสนอขยายการคว่ำบาตรอิสราเอล

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สภาที่ปรึกษาในรัฐสุลต่านของโอมาน ได้ส่งร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 1 ของกฎหมายการคว่ำบาตรอิสราเอล ไปยังคณะกรรมการนิติบัญญัติและกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

สำนักข่าวโอมาน (ONA) เผยแพร่คำแถลงของ ยะกู๊บ อัล-ฮัรธี (Yaqoob al-Harthi) รองประธานสมัชชาที่ปรึกษาโอมาน ระบุว่า ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะขยายขอบเขตของการคว่ำบาตรตามที่ได้ระบุไว้ และนำไปสู่การขยายขอบเขตของอาชญากรรม และการขยายตัวของการคว่ำบาตรนิติบุคคลเหล่านี้

เนื้อหากฎหมายในรูปแบบปัจจุบัน ห้ามการติดต่อกับนิติบุคคลของอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรืออย่างเป็นทางการก็ตาม และว่าสมาชิกของสภาที่ปรึกษาที่รับข้อเสนอ จะนำไปพิจารณาสำหรับการพัฒนาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ หรือกีฬา และเสนอการแก้ไขเพิ่มเติม ที่รวมถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ, กีฬา หรือวัฒนธรรมใดๆ รวมถึงห้ามการมีสัมพันธ์และการติดต่อด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้า หรือการประชุมออนไลน์ หรืออื่นๆนอกเหนือจากนี้ ก็ตาม

MEMO

Loading