White Channel

‘สมมุติ’ ส.ส.ปัตตานี วอนกระทรวงต่างประเทศ ดูแลปัญหาวีซ่านักศึกษาไทยในมาเลเซีย ถูกปรับวีซ่าจำนวนมาก

POLITICS : ‘สมมุติ’ ส.ส.ปัตตานี วอนกระทรวงต่างประเทศ ดูแลปัญหาวีซ่านักศึกษาไทยในมาเลเซีย ถูกปรับวีซ่าจำนวนมาก

    การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ (10 ต.ค.65) ในวาระปรึกษาหารือ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ ได้หารือสภาผู้แทนราษฎร เรื่องปัญหาวีซ่านักศึกษาไทยในมาเลเซีย  ถูกเรียกเงินค่าปรับจำนวนมาก โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซีย

    นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ กล่าวว่า จากการที่ตัวแทนพรรคประชาชาติได้ไปเยี่ยมนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา 417 คนกระจายตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมาเลเซีย เหตุผลเพราะหลายคนจะบอกว่าคุณภาพการศึกษาและสังคมดีกว่าประเทศไทย บางคนบอกว่าเป็นการศึกษาต่างประเทศที่ใกล้บ้านมากที่สุด บางคนบอกว่ารองรับนักเรียนที่เรียนจบสายศาสนาในบ้านเรา สามารถเข้าไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศมาเลเซียได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการตัดสินใจไปศึกษาต่อ แต่มีหลายคนประสบปัญหา เช่น ไม่มีทุน ปัญหาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (ตม.) เรียกเก็บเงินค่าอยู่ในประเทศเกินเวลา ทั้งที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว และไม่มีค่าปรับที่ชัดเจน บางคนถูกปรับมาก บางคนถูกปรับน้อย

หน่วยงานวีซ่านี้ได้เรียกเก็บหนังสือเดินทางมากกว่า 70 เล่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และหลายเล่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 จนทำให้นักศึกษาบางคนอยู่เกินเวลาที่ ตม. มาเลเซียกำหนด หรือ over stay ด้วยเหตุนี้ทำให้นักศึกษาโดนเสียค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินวันละ 100 ริงกิต หรือบางกรณีเรียกครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 1,100 ริงกิต การดำเนินการลักษณะนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งผลให้นักศึกษาบางคนต้องพักการเรียน เนื่องจากการดำเนินการวีซ่าล่าช้า แถมนักศึกษายังต้องเสียค่าปรับโดยเจ้าหน้าไม่แจ้งเหตุผลว่าจ่ายค่าปรับเพราะอะไร มีเพียงพูดว่า ถ้าไม่จ่าย ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

นี่ถือเป็นการเพิกเฉยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาอย่างโจ่งแจ้ง และการถือหนังสือเดินทางของคนอื่นเป็นเวลานานเช่นนี้ถือเป็นการผิดกฎหมาย นอกจากนั้นได้รับทราบมาว่ามีนักศึกษาหลายคนไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เนื่องจากวีซ่าและหนังสือเดินทางถูกเก็บไว้ที่หน่วยงานวีซ่าของมหาวิทยาลัย แม้จะอ้อนวอนหลายครั้งว่าต้องกลับไปเยี่ยมญาติที่ป่วย หน่วยงานวีซ่านี้ก็เพิกเฉยและเก็บหนังสือเดินทางไว้ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา นักศึกษายังถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวีซ่า เมื่อถูกถามเกี่ยวกับวีซ่า ด้วยการข่มขู่ว่าจะไม่ให้วีซ่า เช่นเดียวกับข้อความที่เสื่อมเสีย เช่น “คนในประเทศของคุณเป็นแบบนี้ทุกคน” และ “ถ้าไม่พอใจก็กลับประเทศคุณไป ไม่ต้องมาอยู่นี่”

นักศึกษาต่างชาติมาที่นี่เพื่อแสวงหาความรู้และไม่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม!

จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ และต่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซีย โดยเบื้องต้นกลุ่มนักศึกษามีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ควรมีความโปร่งใสกับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการยื่นคำร้องขอวีซ่า
2.ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติว่ามีปัญหาอะไร
3.ให้ประสานเพื่อให้ทางมาเลเซียอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษา
4.ให้ประสานเพื่อให้ทางมาเลเซียดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ดูแลการยื่นขอวีซ่าและดำเนินการลงโทษทางใดทางหนึ่งแก่เจ้าหน้าที่ข่มขู่นักศึกษา

พรรคประชาชาติ #PartiUmmah #นักศึกษาไทย #มาเลเซีย #วีซ่า #IIUM

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ