สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศร่วม กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแจกซะกาตการศึกษา – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศร่วม กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแจกซะกาตการศึกษา
.
เมื่อ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ คุณศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยพร้อมคณะนำซะกาตทุนการศึกษาแบ่งปันแตกจ่ายเด็กเยาวชนมุสลิมในพื้นที่เชียงใหม่ 200 คน จำนวนทุนละ 2,000 บาทใน 19 พื้นที่
.
มีนายยงยุทธ ยาณะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อิหม่ามมุสตาฟา หะซัน บรรยายให้ความรู้ในเรื่องซะกาต ดร.โซเฟีย ไทยอนันต์ บรรยาสร้างพลังใจกับเด็กเยาวชน โดยมีอิหม่าม คณะกรรมการฝ่ายซะกาตมัสยิด องค์กรต่าง ๆในในเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม
.
ในการจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการของสมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยซึ่งมีนโยบายในการดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นเช่นผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งโควิต19 อุทกภัย วาตภัย และอื่น ตามสมาคมจะพิจารณา
.
เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีเครือข่ายการดูแลพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ
.

ขอบคุณ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

สมาคมสตรีมุสลิมแห่งประเทศร่วม กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแจกซะกาตการศึกษา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ