skip to Main Content

SOUTH : สมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองสงขลาเก่า
.
เมื่อ 12 มีนาคม 2565 สมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองสงขลาเก่า ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
.
โดยมี ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี และ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ชายแดนใต้ เป็นผู้แทนรับยื่นหนังสือที่บริเวณป้อมเมืองเก่าอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอสิงหนคร และตัวแทนสมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นผู้ยื่นหนังสือในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการให้มีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับชาวจังหวัดสงขลา ในเหตุที่มีผู้ไปบุกรุกสถานที่อันเป็นที่รักเคารพของคนจังหวัดสงขลา
.
ส.ส.อาดิลัน ได้รับเรื่องร้องเรียนและรับว่าจะนำเรื่องร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่จะมีการประชุมในคราวต่อไป คือวันที่ 16 มีนาคม 2565
.
กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดสงขลา และทราบว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร่งด่วนต่อไป
.
#ส.ส.อาดิลัน
#KEADILAN คือความยุติธรรม
#ทนายอาดิลัน ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

สมาคมสมาพันธ์คนคาบสมุทรสทิงพระ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองสงขลาเก่า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ