skip to Main Content

#สรุปผลลงมติไม่ไว้วางใจ : ฉลุย ! นายกฯ พร้อม 5 รัฐมนตรี รอดโหวตไม่ไว้วางใจ แต่มติไว้ใจนายกฯรองบ๊วย
.
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 6 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน
.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม องค์ประชุม 472 คน ไว้วางใจ 264 คน ไม่ไว้วางใจ 208 คน งดออกเสียง 3 คน
.
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข องค์ประชุม 476 คน ไว้วางใจ 269 คน ไม่ไว้วางใจ 196 คน งดออกเสียง 11 คน
.
3.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 263 คน ไม่ไว้วางใจ 201 คน งดออกเสียง 10 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
.
4.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 269 คนไม่ไว้วางใจ 195 คน งดออก เสียง 10 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน
.
5.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 270 คนไม่ไว้วางใจ 199 คน งดออกเสียง 8 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน
.
6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 267 คนไม่ไว้วางใจ 202 คน งดออกเสียง 9 คน

ขอบคุณภาพ : วิทยุและโทรทัศน์

สรุปผลลงมติไม่ไว้วางใจ : ฉลุย ! นายกฯ พร้อม 5 รัฐมนตรี รอดโหวตไม่ไว้วางใจ แต่มติไว้ใจนายกฯรองบ๊วย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ