White Channel

สลามยามเช้า…อัลอักศอ

WORLD : สลามยามเช้า…อัลอักศอ เด็กกําลังมองไปที่โดมแห่งหินและอาคารเก่าแก่ของเยรูซาเล็ม🇵🇸
ศิลปะโดย: Mahmood Ab

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ