skip to Main Content

SOUTH : สว.ลงใต้ที่ยะลา ติดตามการใช้พื้นที่มัรกัสตาเซะ ศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาอิสลามแบบครบวงจร
.
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์มัรกัสยะลา ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอิสลาม หรือ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทยบนเนื้อที่กว่า 2,800 ไร่ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนมัรกัสยะลาร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมศึกษาที่ตั้งหน่วยงานราชการได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา สถานีรถไฟตาเซะ อัยการจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดยะลา วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พลังงานจังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดยะลา และศูนย์เรียนรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่มัรกัสยะลา ตำบลตาเซะ

โดย พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่วันนี้ เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาอิสลามและหลังจากที่ได้มาพูดคุยกับผู้นำศาสนาจึงทราบว่าได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ส่วนราชการในพื้นที่ อันจะนำพาความเจริญเข้ามาในอนาคต ซึ่งก็จะทำให้คนในพื้นที่ได้มีรายได้ มีสินค้าเกษตรที่ถูกกฎหมายเพื่อที่จะส่งไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยกับทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจะจัดตั้งเป็นล้งและนำสินค้าที่มีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์บนรถไฟเพื่อจะส่งขาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและไม่ถูกกดราคาด้วยพ่อค้าคนกลาง และหากทำเรื่องการเกษตรเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบกับเป็นศูนย์รวมเรื่องศาสนาของชาวมุสลิมที่ทราบว่าจะเป็นอันดับ 4 ของโลก ดังนั้นประเทศไทยก็จะได้ผลพลอยได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การค้าขายและการเกษตรไปด้วย

ขณะที่ นายพีระศิลป ขุนสังข์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้มัรกัสยะลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์การสร้างมัสยิดเพื่อต้องการให้คนมีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมทางศาสนา เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่จึงคิดว่าน่าจะมีการจัดสรรบางส่วนให้กับหน่วยงานราชการ และอีกบางส่วนก็จะเป็นมัสยิดอีกประมาณ 100 กว่าไร่ เพื่อที่จะให้มีความเจริญเกิดขึ้นแล้วจะทำเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพื้นที่

ทางด้าน นายมูฮัมหมัด อาดำ ผู้แทนมัรกัสยะลา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นมุสลิม มั่นใจว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ดังนั้นการที่จะพัฒนาตรงนี้ได้พลังจากประชาชนอย่างเดียวคงไม่สามารถทำได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐมาช่วยพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณูปโภค การเกษตร เนื่องจากพี่น้องประชาชนในบ้านเราทำการเกษตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังขาดองค์ความรู้ ดังนั้นจึงได้เปิดเป็นศูนย์การอบรมให้กับประชาชนอีกด้วย
.
กรมประชาสัมพันธ์
.
#ขุนคมคำ

สว.ลงใต้ที่ยะลา ติดตามการใช้พื้นที่มัรกัสตาเซะ ศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาอิสลามแบบครบวงจร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ