White Channel

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ และ มมส.ร่วมเซ็นสัญญาก่อสร้างมัสยิดศูนย์นิวมูน

SOCIAL : สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ และ มมส.ร่วมเซ็นสัญญาก่อสร้างมัสยิดศูนย์นิวมูน
.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด โดยนายดิศร์ ตอเล็บ ผู้จัดการสหกรณ์, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ, และนายปกรณ์ ประกอบผล หัวหน้าศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน ได้ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารมัสยิดศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ ศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
.
โดยสหกรณ์ฯให้การสนับสนุนบริการทางการเงินเพื่อให้การก่อสร้างมัสยิดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.
ขออัลลอฮทรงให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ที่ให้ความไว้วางใจในการฝากเงินกับเราจึงทำให้สหกรณ์มีส่วนช่วยเหลือสังคม
.
ท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างมัสยิดให้ศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน ได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 066-3-25401-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมพื่อสันติ สอบถามเพิ่มเติม 086 801 6453
.
ขอบคุณ
#สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ
.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ